Logo projektu PL-SK

Pogranicze polsko-słowackie ze względu na swoją różnorodność przyrodniczą i kulturową jest miejscem bardzo ważnym dla rozwoju turystyki w Polsce i na Słowacji. Mimo iż te tereny mają duży potencjał turystyczny, nie jest on do końca wykorzystywany. Wyzwaniem dla podmiotów z branży turystycznej, administracji publicznej i sektora biznesowego jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego, który będzie na tyle atrakcyjny, by spełnić oczekiwania i zaspokoić potrzeby współczesnego turysty, który oprócz zakwaterowania i wyżywienia oczekuje w większym zakresie kontaktu z tradycją i kulturą danego regionu.

Celem projektu jest zatem ocalenie od zapomnienia i upowszechnienia wiedzy o tradycyjnych produktach kulinarnych i winiarskich pogranicza polsko-słowackiego. Przełoży się to jednoznacznie na stworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej.

Wartość dofinansowania mikroprojektu 49.577,61 EUR. Wkład mikrobeneficjenta wynosi 5.832,66 EUR. Współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 2.916,33 EUR.


Fundacja ENO Carpathian

Kombornia, 
ul. Dworska 52, 
38-420 Korczyna

Tel.:(+48) 13 435 42 89
Konto: 38109025900000000144519613
fundacja@enocarpathian.eu
                                                                           KRS 0000466841

 

© 2013-2023, Enocarpathian.eu